• Hình ảnh Hoàng Thùy Linh, Hà Tăng không bao giờ muốn nhìn lại

    Hình ảnh Hoàng Thùy Linh, Hà Tăng không bao giờ muốn nhìn lại

    Với những trang phục quá ngắn, nhiều sao không lường trước được độ nhảy cảm của nó trên sân khấu. Thế nên họ vẫn vô tư diện để rồi những hình ảnh ‘để đời’ này lan truyền trên mạng khiến các sao không bao giờ muốn nhìn lại lần 2.