Rợn cảnh người trần và “cõi âm” sống một nhà

Rợn cảnh người trần và “cõi âm” sống một nhà

Dành riêng một tầng lầu làm nhà cho… ma, rồi “ký giao kèo” với “ma” có nội dung “cùng sống chung yên ổn dưới một mái nhà” thì có lẽ trên cả nước Việt Nam chỉ có mình gia đình ông Tứ.