Lịch âm dương tháng 5/2024, xem ngày tốt xấu

Xem lịch âm tháng 5 năm 2024. Xem danh sách ngày tốt trong tháng 5 -2024 cho từng con giáp. Xem ngày tốt tháng 5 năm 2024 để làm nhà, cưới hỏi, khởi sự

lịch âm, xem ngày tốt xấu tháng 5 năm 2024

Xem ngày tốt xấu tháng 5/2024 – Lịch âm dương tháng 5/2024

 • Dương lịch
  1
  Tháng 5
  Âm lịch
  23
  Tháng 3
 • Thứ Tư: 1/5/2024 (23/3/2024 Âm lịch)

  Giờ tốt: Mậu Dần (3h-5h) , Kỷ Mão (5h-7h) , Tân Tị (9h-11h) , Giáp Thân (15h-17h) , Bính Tuất (19h-21h) , Đinh Hợi (21h-23h)

  Ngày Ất Sửu, tháng Mậu Thìn, năm Giáp Thìn

  Hỷ thần: Hướng Tây Bắc | Tài thần: Hướng Đông Nam | Hắc thần: Hướng Đông Nam

  Vận xấu: Nguyệt kỵ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  2
  Tháng 5
  Âm lịch
  24
  Tháng 3
 • Thứ Năm: 2/5/2024 (24/3/2024 Âm lịch)

  Giờ tốt: Mậu Tý (23h-1h) , Kỷ Sửu (1h-3h) , Nhâm Thìn (7h-9h) , Quý Tị (9h-11h) , Ất Mùi (13h-15h) , Mậu Tuất (19h-21h)

  Ngày Bính Dần, tháng Mậu Thìn, năm Giáp Thìn

  Hỷ thần: Hướng Tây Nam | Tài thần: Hướng Đông | Hắc thần: Hướng Nam

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  3
  Tháng 5
  Âm lịch
  25
  Tháng 3
 • Thứ Sáu: 3/5/2024 (25/3/2024 Âm lịch)

  Giờ tốt: Canh Tý (23h-1h) , Nhâm Dần (3h-5h) , Quý Mão (5h-7h) , Bính Ngọ (11h-13h) , Đinh Mùi (13h-15h) , Kỷ Dậu (17h-19h)

  Ngày Đinh Mão, tháng Mậu Thìn, năm Giáp Thìn

  Hỷ thần: Hướng Nam | Tài thần: Hướng Đông | Hắc thần: Hướng Nam

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  4
  Tháng 5
  Âm lịch
  26
  Tháng 3
 • Thứ Bảy: 4/5/2024 (26/3/2024 Âm lịch)

  Giờ tốt: Giáp Dần (3h-5h) , Bính Thìn (7h-9h) , Đinh Tị (9h-11h) , Canh Thân (15h-17h) , Tân Dậu (17h-19h) , Quý Hợi (21h-23h)

  Ngày Mậu Thìn, tháng Mậu Thìn, năm Giáp Thìn

  Hỷ thần: Hướng Đông Nam | Tài thần: Hướng Bắc | Hắc thần: Hướng Nam

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  5
  Tháng 5
  Âm lịch
  27
  Tháng 3
 • Chủ Nhật: 5/5/2024 (27/3/2024 Âm lịch)

  Giờ tốt: Ất Sửu (1h-3h) , Mậu Thìn (7h-9h) , Canh Ngọ (11h-13h) , Tân Mùi (13h-15h) , Giáp Tuất (19h-21h) , Ất Hợi (21h-23h)

  Ngày Kỷ Tị, tháng Mậu Thìn, năm Giáp Thìn

  Hỷ thần: Hướng Đông Bắc | Tài thần: Hướng Nam | Hắc thần: Hướng Nam

  Vận xấu: Tam nương sát

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  6
  Tháng 5
  Âm lịch
  28
  Tháng 3
 • Thứ Hai: 6/5/2024 (28/3/2024 Âm lịch)

  Giờ tốt: Bính Tý (23h-1h) , Đinh Sửu (1h-3h) , Kỷ Mão (5h-7h) , Nhâm Ngọ (11h-13h) , Giáp Thân (15h-17h) , Ất Dậu (17h-19h)

  Ngày Canh Ngọ, tháng Mậu Thìn, năm Giáp Thìn

  Hỷ thần: Hướng Tây Bắc | Tài thần: Hướng Tây Nam | Hắc thần: Hướng Nam

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  7
  Tháng 5
  Âm lịch
  29
  Tháng 3
 • Thứ Ba: 7/5/2024 (29/3/2024 Âm lịch)

  Giờ tốt: Canh Dần (3h-5h) , Tân Mão (5h-7h) , Quý Tị (9h-11h) , Bính Thân (15h-17h) , Mậu Tuất (19h-21h) , Kỷ Hợi (21h-23h)

  Ngày Tân Mùi, tháng Mậu Thìn, năm Giáp Thìn

  Hỷ thần: Hướng Tây Nam | Tài thần: Hướng Tây Nam | Hắc thần: Hướng Tây Nam

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  8
  Tháng 5
  Âm lịch
  1
  Tháng 4
 • Thứ Tư: 8/5/2024 (1/4/2024 Âm lịch)

  Giờ tốt: Canh Tý (23h-1h) , Tân Sửu (1h-3h) , Giáp Thìn (7h-9h) , Ất Tị (9h-11h) , Đinh Mùi (13h-15h) , Canh Tuất (19h-21h)

  Ngày Nhâm Thân, tháng Kỷ Tị, năm Giáp Thìn

  Hỷ thần: Hướng Nam | Tài thần: Hướng Tây | Hắc thần: Hướng Tây Nam

  Vận xấu: Nguyệt kỵ,Tam nương sát

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  9
  Tháng 5
  Âm lịch
  2
  Tháng 4
 • Thứ Năm: 9/5/2024 (2/4/2024 Âm lịch)

  Giờ tốt: Nhâm Tý (23h-1h) , Giáp Dần (3h-5h) , Ất Mão (5h-7h) , Mậu Ngọ (11h-13h) , Kỷ Mùi (13h-15h) , Tân Dậu (17h-19h)

  Ngày Quý Dậu, tháng Kỷ Tị, năm Giáp Thìn

  Hỷ thần: Hướng Đông Nam | Tài thần: Hướng Tây | Hắc thần: Hướng Tây Nam

  Vận xấu: Nguyệt kỵ,Tam nương sát

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  10
  Tháng 5
  Âm lịch
  3
  Tháng 4
 • Thứ Sáu: 10/5/2024 (3/4/2024 Âm lịch)

  Giờ tốt: Bính Dần (3h-5h) , Mậu Thìn (7h-9h) , Kỷ Tị (9h-11h) , Nhâm Thân (15h-17h) , Quý Dậu (17h-19h) , Ất Hợi (21h-23h)

  Ngày Giáp Tuất, tháng Kỷ Tị, năm Giáp Thìn

  Hỷ thần: Hướng Đông Bắc | Tài thần: Hướng Đông Nam | Hắc thần: Hướng Tây Nam

  Vận xấu: Nguyệt kỵ,Tam nương sát

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  11
  Tháng 5
  Âm lịch
  4
  Tháng 4
 • Thứ Bảy: 11/5/2024 (4/4/2024 Âm lịch)

  Giờ tốt: Đinh Sửu (1h-3h) , Canh Thìn (7h-9h) , Nhâm Ngọ (11h-13h) , Quý Mùi (13h-15h) , Bính Tuất (19h-21h) , Đinh Hợi (21h-23h)

  Ngày Ất Hợi, tháng Kỷ Tị, năm Giáp Thìn

  Hỷ thần: Hướng Tây Bắc | Tài thần: Hướng Đông Nam | Hắc thần: Hướng Tây Nam

  Vận xấu: Nguyệt kỵ

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  12
  Tháng 5
  Âm lịch
  5
  Tháng 4
 • Chủ Nhật: 12/5/2024 (5/4/2024 Âm lịch)

  Giờ tốt: Mậu Tý (23h-1h) , Kỷ Sửu (1h-3h) , Tân Mão (5h-7h) , Giáp Ngọ (11h-13h) , Bính Thân (15h-17h) , Đinh Dậu (17h-19h)

  Ngày Bính Tý, tháng Kỷ Tị, năm Giáp Thìn

  Hỷ thần: Hướng Tây Nam | Tài thần: Hướng Đông | Hắc thần: Hướng Tây Nam

  Vận xấu: Nguyệt kỵ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  13
  Tháng 5
  Âm lịch
  6
  Tháng 4
 • Thứ Hai: 13/5/2024 (6/4/2024 Âm lịch)

  Giờ tốt: Nhâm Dần (3h-5h) , Quý Mão (5h-7h) , Ất Tị (9h-11h) , Mậu Thân (15h-17h) , Canh Tuất (19h-21h) , Tân Hợi (21h-23h)

  Ngày Đinh Sửu, tháng Kỷ Tị, năm Giáp Thìn

  Hỷ thần: Hướng Nam | Tài thần: Hướng Đông | Hắc thần: Hướng Tây

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  14
  Tháng 5
  Âm lịch
  7
  Tháng 4
 • Thứ Ba: 14/5/2024 (7/4/2024 Âm lịch)

  Giờ tốt: Nhâm Tý (23h-1h) , Quý Sửu (1h-3h) , Bính Thìn (7h-9h) , Đinh Tị (9h-11h) , Kỷ Mùi (13h-15h) , Nhâm Tuất (19h-21h)

  Ngày Mậu Dần, tháng Kỷ Tị, năm Giáp Thìn

  Hỷ thần: Hướng Đông Nam | Tài thần: Hướng Bắc | Hắc thần: Hướng Tây

  Vận xấu: Tam nương sát

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  15
  Tháng 5
  Âm lịch
  8
  Tháng 4
 • Thứ Tư: 15/5/2024 (8/4/2024 Âm lịch)

  Giờ tốt: Giáp Tý (23h-1h) , Bính Dần (3h-5h) , Đinh Mão (5h-7h) , Canh Ngọ (11h-13h) , Tân Mùi (13h-15h) , Quý Dậu (17h-19h)

  Ngày Kỷ Mão, tháng Kỷ Tị, năm Giáp Thìn

  Hỷ thần: Hướng Đông Bắc | Tài thần: Hướng Nam | Hắc thần: Hướng Tây

  Vận xấu: Tam nương sát

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  16
  Tháng 5
  Âm lịch
  9
  Tháng 4
 • Thứ Năm: 16/5/2024 (9/4/2024 Âm lịch)

  Giờ tốt: Mậu Dần (3h-5h) , Canh Thìn (7h-9h) , Tân Tị (9h-11h) , Giáp Thân (15h-17h) , Ất Dậu (17h-19h) , Đinh Hợi (21h-23h)

  Ngày Canh Thìn, tháng Kỷ Tị, năm Giáp Thìn

  Hỷ thần: Hướng Tây Bắc | Tài thần: Hướng Tây Nam | Hắc thần: Hướng Tây

  Vận xấu: Ngày Dương công kỵ

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  17
  Tháng 5
  Âm lịch
  10
  Tháng 4
 • Thứ Sáu: 17/5/2024 (10/4/2024 Âm lịch)

  Giờ tốt: Kỷ Sửu (1h-3h) , Nhâm Thìn (7h-9h) , Giáp Ngọ (11h-13h) , Ất Mùi (13h-15h) , Mậu Tuất (19h-21h) , Kỷ Hợi (21h-23h)

  Ngày Tân Tị, tháng Kỷ Tị, năm Giáp Thìn

  Hỷ thần: Hướng Tây Nam | Tài thần: Hướng Tây Nam | Hắc thần: Hướng Tây

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  18
  Tháng 5
  Âm lịch
  11
  Tháng 4
 • Thứ Bảy: 18/5/2024 (11/4/2024 Âm lịch)

  Giờ tốt: Canh Tý (23h-1h) , Tân Sửu (1h-3h) , Quý Mão (5h-7h) , Bính Ngọ (11h-13h) , Mậu Thân (15h-17h) , Kỷ Dậu (17h-19h)

  Ngày Nhâm Ngọ, tháng Kỷ Tị, năm Giáp Thìn

  Hỷ thần: Hướng Nam | Tài thần: Hướng Tây | Hắc thần: Hướng Tây Bắc

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  19
  Tháng 5
  Âm lịch
  12
  Tháng 4
 • Chủ Nhật: 19/5/2024 (12/4/2024 Âm lịch)

  Giờ tốt: Giáp Dần (3h-5h) , Ất Mão (5h-7h) , Đinh Tị (9h-11h) , Canh Thân (15h-17h) , Nhâm Tuất (19h-21h) , Quý Hợi (21h-23h)

  Ngày Quý Mùi, tháng Kỷ Tị, năm Giáp Thìn

  Hỷ thần: Hướng Đông Nam | Tài thần: Hướng Tây Bắc | Hắc thần: Hướng Tây Bắc

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  20
  Tháng 5
  Âm lịch
  13
  Tháng 4
 • Thứ Hai: 20/5/2024 (13/4/2024 Âm lịch)

  Giờ tốt: Giáp Tý (23h-1h) , Ất Sửu (1h-3h) , Mậu Thìn (7h-9h) , Kỷ Tị (9h-11h) , Tân Mùi (13h-15h) , Giáp Tuất (19h-21h)

  Ngày Giáp Thân, tháng Kỷ Tị, năm Giáp Thìn

  Hỷ thần: Hướng Đông Bắc | Tài thần: Hướng Đông Nam | Hắc thần: Hướng Tây Bắc

  Vận xấu: Tam nương sát

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  21
  Tháng 5
  Âm lịch
  14
  Tháng 4
 • Thứ Ba: 21/5/2024 (14/4/2024 Âm lịch)

  Giờ tốt: Bính Tý (23h-1h) , Mậu Dần (3h-5h) , Kỷ Mão (5h-7h) , Nhâm Ngọ (11h-13h) , Quý Mùi (13h-15h) , Ất Dậu (17h-19h)

  Ngày Ất Dậu, tháng Kỷ Tị, năm Giáp Thìn

  Hỷ thần: Hướng Tây Bắc | Tài thần: Hướng Đông Nam | Hắc thần: Hướng Tây Bắc

  Vận xấu: Nguyệt kỵ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  22
  Tháng 5
  Âm lịch
  15
  Tháng 4
 • Thứ Tư: 22/5/2024 (15/4/2024 Âm lịch)

  Giờ tốt: Canh Dần (3h-5h) , Nhâm Thìn (7h-9h) , Quý Tị (9h-11h) , Bính Thân (15h-17h) , Đinh Dậu (17h-19h) , Kỷ Hợi (21h-23h)

  Ngày Bính Tuất, tháng Kỷ Tị, năm Giáp Thìn

  Hỷ thần: Hướng Tây Nam | Tài thần: Hướng Đông | Hắc thần: Hướng Tây Bắc

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  23
  Tháng 5
  Âm lịch
  16
  Tháng 4
 • Thứ Năm: 23/5/2024 (16/4/2024 Âm lịch)

  Giờ tốt: Tân Sửu (1h-3h) , Giáp Thìn (7h-9h) , Bính Ngọ (11h-13h) , Đinh Mùi (13h-15h) , Canh Tuất (19h-21h) , Tân Hợi (21h-23h)

  Ngày Đinh Hợi, tháng Kỷ Tị, năm Giáp Thìn

  Hỷ thần: Hướng Nam | Tài thần: Hướng Đông | Hắc thần: Hướng Tây Bắc

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  24
  Tháng 5
  Âm lịch
  17
  Tháng 4
 • Thứ Sáu: 24/5/2024 (17/4/2024 Âm lịch)

  Giờ tốt: Nhâm Tý (23h-1h) , Quý Sửu (1h-3h) , Ất Mão (5h-7h) , Mậu Ngọ (11h-13h) , Canh Thân (15h-17h) , Tân Dậu (17h-19h)

  Ngày Mậu Tý, tháng Kỷ Tị, năm Giáp Thìn

  Hỷ thần: Hướng Đông Nam | Tài thần: Hướng Bắc | Hắc thần: Hướng Bắc

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  25
  Tháng 5
  Âm lịch
  18
  Tháng 4
 • Thứ Bảy: 25/5/2024 (18/4/2024 Âm lịch)

  Giờ tốt: Bính Dần (3h-5h) , Đinh Mão (5h-7h) , Kỷ Tị (9h-11h) , Nhâm Thân (15h-17h) , Giáp Tuất (19h-21h) , Ất Hợi (21h-23h)

  Ngày Kỷ Sửu, tháng Kỷ Tị, năm Giáp Thìn

  Hỷ thần: Hướng Đông Bắc | Tài thần: Hướng Nam | Hắc thần: Hướng Bắc

  Vận xấu: Tam nương sát

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  26
  Tháng 5
  Âm lịch
  19
  Tháng 4
 • Chủ Nhật: 26/5/2024 (19/4/2024 Âm lịch)

  Giờ tốt: Bính Tý (23h-1h) , Đinh Sửu (1h-3h) , Canh Thìn (7h-9h) , Tân Tị (9h-11h) , Quý Mùi (13h-15h) , Bính Tuất (19h-21h)

  Ngày Canh Dần, tháng Kỷ Tị, năm Giáp Thìn

  Hỷ thần: Hướng Tây Bắc | Tài thần: Hướng Tây Nam | Hắc thần: Hướng Bắc

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  27
  Tháng 5
  Âm lịch
  20
  Tháng 4
 • Thứ Hai: 27/5/2024 (20/4/2024 Âm lịch)

  Giờ tốt: Mậu Tý (23h-1h) , Canh Dần (3h-5h) , Tân Mão (5h-7h) , Giáp Ngọ (11h-13h) , Ất Mùi (13h-15h) , Đinh Dậu (17h-19h)

  Ngày Tân Mão, tháng Kỷ Tị, năm Giáp Thìn

  Hỷ thần: Hướng Tây Nam | Tài thần: Hướng Tây Nam | Hắc thần: Hướng Bắc

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  28
  Tháng 5
  Âm lịch
  21
  Tháng 4
 • Thứ Ba: 28/5/2024 (21/4/2024 Âm lịch)

  Giờ tốt: Nhâm Dần (3h-5h) , Giáp Thìn (7h-9h) , Ất Tị (9h-11h) , Mậu Thân (15h-17h) , Kỷ Dậu (17h-19h) , Tân Hợi (21h-23h)

  Ngày Nhâm Thìn, tháng Kỷ Tị, năm Giáp Thìn

  Hỷ thần: Hướng Nam | Tài thần: Hướng Tây | Hắc thần: Hướng Bắc

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  29
  Tháng 5
  Âm lịch
  22
  Tháng 4
 • Thứ Tư: 29/5/2024 (22/4/2024 Âm lịch)

  Giờ tốt: Quý Sửu (1h-3h) , Bính Thìn (7h-9h) , Mậu Ngọ (11h-13h) , Kỷ Mùi (13h-15h) , Nhâm Tuất (19h-21h) , Quý Hợi (21h-23h)

  Ngày Quý Tị, tháng Kỷ Tị, năm Giáp Thìn

  Hỷ thần: Hướng Đông Nam | Tài thần: Hướng Tây Bắc

  Vận xấu: Tam nương sát

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  30
  Tháng 5
  Âm lịch
  23
  Tháng 4
 • Thứ Năm: 30/5/2024 (23/4/2024 Âm lịch)

  Giờ tốt: Giáp Tý (23h-1h) , Ất Sửu (1h-3h) , Đinh Mão (5h-7h) , Canh Ngọ (11h-13h) , Nhâm Thân (15h-17h) , Quý Dậu (17h-19h)

  Ngày Giáp Ngọ, tháng Kỷ Tị, năm Giáp Thìn

  Hỷ thần: Hướng Đông Bắc | Tài thần: Hướng Đông Nam

  Vận xấu: Nguyệt kỵ

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  31
  Tháng 5
  Âm lịch
  24
  Tháng 4
 • Thứ Sáu: 31/5/2024 (24/4/2024 Âm lịch)

  Giờ tốt: Mậu Dần (3h-5h) , Kỷ Mão (5h-7h) , Tân Tị (9h-11h) , Giáp Thân (15h-17h) , Bính Tuất (19h-21h) , Đinh Hợi (21h-23h)

  Ngày Ất Mùi, tháng Kỷ Tị, năm Giáp Thìn

  Hỷ thần: Hướng Tây Bắc | Tài thần: Hướng Đông Nam

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết

Các ngày lễ dương lịch

Các ngày lễ âm lịch

Trả lời