Về ở cữ nhà mẹ đẻ, chị dâu nói bóng gió xui xẻo, tôi đưa thứ này cho con trai chị thì ngày nào cũng được nấu canh gà cho ăn

Về ở cữ nhà mẹ đẻ, chị dâu nói bóng gió xui xẻo, tôi đưa thứ này cho con trai chị thì ngày nào cũng được nấu canh gà cho ăn

Về ở cữ nhà mẹ đẻ, chị dâu nói bóng gió xui xẻo, tôi đưa thứ này cho con trai chị thì ngày nào cũng được nấu canh gà cho ăn

Sáng sớm hôm sau, chị dâu đem canh gà cho tôi tẩm bổ với lời nói rất dễ nghe. Từ đó đến nay, ngày nào chị cũng vào phòng tôi vài lần, canh gà cũng không bao giờ thiếu.

Bấm để xem thêm