Loạt hot girl thản nhiên đăng ảnh kèm số đo 3 vòng lên mạng, công khai tìm người bao nuôi

Loạt hot girl thản nhiên đăng ảnh kèm số đo 3 vòng lên mạng, công khai tìm người bao nuôi

Loạt hot girl thản nhiên đăng ảnh kèm số đo 3 vòng lên mạng, công khai tìm người bao nuôi

Đăng hình ảnh bản thân kèm các thông tin cá nhân và chỉ số cơ thể, các cô gái với tuổi đời rất trẻ (đa số sinh năm 2K) sẽ đưa ra mức chu cấp mình muốn ở đối phương, thường khoảng từ 12-20 triệu đồng/tháng.